Affiliated Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University Aurangabad Accrediated By NAAC Grade 'B'

क्रीडा विभाग:- महाविद्यालयाच्या मैदानावर हॉलीबॉल, जिम्नॅस्टिक, शटल बॅडमिंटन व इतर खेळांचा सराव करताना महाविद्यालयातील खेळाडू व विद्यार्थी