Affiliated Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University Aurangabad Accrediated By NAAC Grade 'B'

गौतम बुद्ध यांची जयंती साजरी

आज 26 मे 2021 रोजी
महाविद्यालयात तथागत गौतम बुद्ध यांची जयंती (बुद्ध पौर्णिमा) म्हणून साजरी करताना प्राचार्य डॉ. भालचंद्र कराड, उपप्राचार्य डॉ.गजानन होन्ना,प्रा. युवराज मुळये, प्रा. संतोष लिंबकर, अधिक्षक उतरेश्वर आनेवार, राजीव पंडागळे,राजेश्वर कोपनर, शैलैश, अतिश गुगले