Affiliated Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University Aurangabad Accrediated By NAAC Grade 'B'

दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे परीक्षेसंबंधी करण्यात आलेली सोय याबद्दलची माहिती.