Affiliated Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University Aurangabad Accrediated By NAAC Grade 'B'

दि 08 ऑक्टोबर 2019 रोजी महात्मा गांधीजी यांच्या 150 व्या जयंती निमित्त महाविद्यालयात स्वच्छता अभियान राबविण्यात आला