Affiliated Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University Aurangabad Accrediated By NAAC Grade 'B'

राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग मार्फत गरजू विद्यार्थ्यांना जीवनावश्यक वस्तू वाटप करताना चे काही क्षण.