Affiliated Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University Aurangabad Accrediated By NAAC Grade 'B'

राष्ट्रीय सेवा योजना विभागामार्फत अत्यावश्यक सेवा बजावणारे पोलीस व सफाई कर्मचारी यांचा गुलाबपुष्प देऊन सत्कार करताना चे काही क्षणचित्रे.