Affiliated Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University Aurangabad Accrediated By NAAC Grade 'B'

विद्यापीठ अनुदान आयोग ची ५ अभ्यासक्रमांना मान्यता व युवतींना साहित्य वाटप कार्यक्रम