Affiliated Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University Aurangabad Accrediated By NAAC Grade 'B'

सिद्धेश्वर महाविद्यालयात 75 वा स्वातंत्र्यदिन उत्साहात संपन्न झाला.