Affiliated Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University Aurangabad Accrediated By NAAC Grade 'B'

Teacher Day शिक्षक दिन

श्री सिद्धेश्वर महाविद्यालय माजलगाव जिल्हा बीड येथे 05 सप्टेंबर शिक्षक दिवस साजरा करताना मा. प्राचार्य डॉ. भालचंद्र कराड, मा. अभयजी कोकड (अध्यक्ष, महाविद्यालय विकास समिती), प्रमुख पाहुणे प्रा. सुरेशचंद्र नेळगे, उपप्राचार्य डॉ. गजानन होन्ना, प्रा. युवराज मुळये, प्रा. संतोष लिंबकर, महाविद्यालयातील कर्माचारी.